Zorgvergoeding rekenvoorbeelden

___________________________________________________________________________________

Bedrag  € 166,61
Niet vergoed €   63,29
Eigen risico €   30,00
Te ontvangen €   73,32
U maakt aan ons over € 103,32 (eigen risico  + te ontvangen)

___________________________________________________________________________________

Bedrag  €   163,73
Eigen risico €   108,08
Eigenbijdrage €     55,65
Door CZ vergoed en betaald €       0,00
U maakt aan ons over € 108,08 (eigen risico+ door CZ vergoed en betaald)

___________________________________________________________________________________

U betaalt onze factuur nadat u bovenstaande berekening hebt gemaakt. U hoeft de factuur dus niet eerst zelf voor te schieten.

Wij vragen u wel, mocht u minder overmaken dan het factuurbedrag, om het overzicht waaruit blijkt wat de vergoeding van de zorgverzekeraars is, naar ons te sturen.

Dit kan per e-mail: admin@oogkliniekdrechtsteden.nl
of per post naar: OKD
Veerpromenade 22
3353 HG te Papendrecht

Belangrijke links
Bekijk onderstaande link naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) inzake de vier belangrijkste vragen over niet gecontracteerde zorg en informatie over uw eigen risico.

Lees hier meer info over zorgvergoeding op nza.nl >>     
Lees hier meer info over eigen risico op nza.nl >>

Terug naar Zorgvergoeding declareren